Διαθεση καπνοδόχων πολυπροπυλενίου PP (Chimneys PP according to EN 14471)

 

Διαθέτουμε πλήρη παρακαταθήκη πλαστικών καπνοδόχων πολυπροπυλενίου, κατάλληλων για λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγραερίου σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι ίδιες καπνοδόχοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αεραγωγοί απορροφητήρων οικιακών εγκαταστάσεων. 

Με την έλευση και την εκτεταμένη χρήση των λεβήτων συμπύκνωσης η ανάγκη αντικατάστασης και αναβάθμισης παλιών καπνοδόχων γίνεται ολο ένα και πιο απαραίτητη.  Οι πλαστικές καπνοδόχοι διαθέτουν CE (ως δομικό προϊον  κατά τον κανονισμό της ΕΕ 305/2011) και ειναι κατασκευασμένες κατά το πρότυπο ΕΝ 14471. Διατίθενται σε πληθώρα διαμέτρων και μπορεί να είναι σταθερές (rigid) ή εύκαμπτες (flex), κατάλληλες για διέλευση μέσα από υφιστάμενες καπνοδόχους με κατάλληλη στηριξη σύμφωνα με τις οδηγίες.