ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση του πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας φυσικού αερίου (6944537759 και 2313016556) σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές για τη Θεσσαλονίκη!!!

Η εταιρεία μας εκδίδει το δικτύου φυσικού αερίου κατόπιν των αναγκαίων επανελέγχων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης!!!  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα: 6944537759 και 2313016556. Έχοντας διενεργήσει σχετικές δοκιμές στεγανότητας σε εγκαταστάσεις πάνω από μια δεκαετία, μπορούμε μετά βεβαιότητας να ελέγξουμε κάθε είδους εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου ή υγραερίου.

Οι καταναλωτές φυσικού αερίου ειναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν στον εν λόγω επανέλεγχο στεγανοτητας της εγκατάστασης τους ανά 4 έτη σύμφωνα με το ΦΕΚ976β/2012. Μετά τη διεξαγωγή των δοκιμών εκδίδεται επί τόπου το πιστοποιητικό, συνοδευόμενο από την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εγκαταστάτη κατά ΠΔ112/2012 και φυσικά δίδεται το σχετικό ενημερωτικό έντυπο μαζί με το παραστατικό. Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση φθαρμένων στεγανοποιητικών φλαντζών όπου αυτό κριθέι αναγκαίο.