Διαδικασία σύνδεσης

Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για εγκατάσταση φυσικού αερίου είτε υγραερίου, η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει με τον έλεγχο διαθεσιμότητας του καυσίμου στην περιοχή. Στην περίπτωση φυσικού αερίου πρέπει να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοντινού δίκτυου ενώ στην περίπτωση υγραερίου η ύπαρξη αντίστοιχου προμηθευτή που εξυπηρετεί την περιοχή.

Η σημασία της μελέτης είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς από αυτήν θα καθοριστούν οι εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά. Δυστυχώς η μελέτη αποτελεί ένα σημείο που δεν δίδεται αρκετή προσοχή.

Ο καλός μελετητής πρέπει να διαθέτει πολλαπλάσια εμπειρία από έναν κατασκευαστή, διαφορετικά το αποτέλεσμα ειναι αμφίβολης ποιότητας.

Τυπικά μετά την εκπόνηση της μελέτης πρέπει να γίνει η έγκριση της ή η θεώρηση από τον αρμόδιο φορέα.

Η κατασκευή και ο έλεγχος της ακολουθούν ως επόμενα στάδια.