Η σημασία του αερισμού και της θερμοκρασίας στους χώρους εκπαίδευσης

 

Η σημασία του αερισμού και της θερμοκρασίας στους χώρους εκπαίδευσης καταδεικνύεται σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε στη Β. Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό αν τηρούνται καλές συνθήκες αερισμού και θερμοκρασίας

στους χώρους εκπαίδευσης. H έρευνα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον: 

http://www.swegonairacademy.com/wp-content/uploads/2014/05/Wyon-Stockholm-2014.pdf