αερισμός

Η σημασία του αερισμού και της θερμοκρασίας στους χώρους εκπαίδευσης

 

Η σημασία του αερισμού και της θερμοκρασίας στους χώρους εκπαίδευσης καταδεικνύεται σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε στη Β. Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό αν τηρούνται καλές συνθήκες αερισμού και θερμοκρασίας