Διαθεση συστημάτων στήριξης αγωγών (σωλήνων και καπνοδόχων)

Διαθέτουμε παρακαταθήκη συστημάτων στήριξης από απλά στηρίγματα στήριξης, εξαρτήματα στήριξης, βραχιόνες (προβόλους στήριξης) και άλλα κοινά και εξειδικευμένα εξαρτήματα στήριξης