Διαθεση συστημάτων στήριξης αγωγών (σωλήνων και καπνοδόχων)

Διαθέτουμε παρακαταθήκη συστημάτων στήριξης από απλά στηρίγματα στήριξης, εξαρτήματα στήριξης, βραχιόνες (προβόλους στήριξης) και άλλα κοινά και εξειδικευμένα εξαρτήματα στήριξης ευρωπαϊκής προέλευσης

απο  κορυφαίο Οίκο (Τσεχία)