ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Διαθέτουμε σημαντική παρακαταθήκη προιοντών σημαντικών οίκων του εξωτερικού.

Τα προιόντα μας προέρχονται από σημαντικούς οίκους του εξωτερικού.