επανέλεγχος

Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και ασφάλεια

Νόμιμο φύλλο συντήρησης λέβητα

 

Μια κακοσυντηρημένη εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί να παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με μια καλοσυντηρημένη. Αυτή η μειωμένη απόδοση οδηγεί συνήθως σε αυξημένο ετήσιο κόστος χρήσης, πολλαπλάσιο του κόστους ετήσιας συντήρησης. Παράλληλα οι εκπομπές ρύπων είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε όσους λέβητες δεν συντηρούνται ορθώς. Συνολικά τα οφέλη της τακτικής και ορθής συντήρησης είναι πολλαπλά καθώς:

- ελέγχεται το σημείο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο φυσικού αερίου για τυχόν διαρροές,

- ελέγχεται το εσωτερικό της συσκευής για τυχόν διαρροές νερού,