ασφάλεια

Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και ασφάλεια

Νόμιμο φύλλο συντήρησης λέβητα

 

Μια κακοσυντηρημένη εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί να παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με μια καλοσυντηρημένη. Αυτή η μειωμένη απόδοση οδηγεί συνήθως σε αυξημένο ετήσιο κόστος χρήσης, πολλαπλάσιο του κόστους ετήσιας συντήρησης. Παράλληλα οι εκπομπές ρύπων είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε όσους λέβητες δεν συντηρούνται ορθώς. Συνολικά τα οφέλη της τακτικής και ορθής συντήρησης είναι πολλαπλά καθώς:

- ελέγχεται το σημείο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο φυσικού αερίου για τυχόν διαρροές,

- ελέγχεται το εσωτερικό της συσκευής για τυχόν διαρροές νερού,

Εξαιρετικά οικονομική θέρμανση και ψύξη

Η εξαιρετική οικονομία που ήδη παρέχουν οι αντλίες θερμότητας έχει ξεκινήσει να γίνεται γνωστή στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. Οι εμπειρίες μας από αυτή την παλιά ιδέα που έρχεται βελτιωμένη και με "νέο περιτύλιγμα" είναι ιδιαίτερα θετικές.  Διαπιστώνουμε καταναλωτές να έχουν πληρώσει σημαντικά λιγότερα χρήματα σε σχέση με το πετρέλαιο ή και το φυσικό αέριο με τη χρήση αντλίων θερμότητας.